× بستن تبلیغات
جولای
6
2017

دانلود مبانی نظری اختلال اضطراب و هراس اجتماعی

دانلود مبانی نظری اختلال اضطراب و هراس اجتماعی

دانلود-مبانی-نظری-اختلال-اضطراب-و-هراس-اجتماعیدانلود مبانی نظری اختلال اضطراب و هراس اجتماعی در 55 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

توضیحات کوتاه از متن:

خلاصه ای از مبانی نظری
در این مقاله پژوهشی به تفضیل ادبیات پژوهشی مرتبط با اختلال های اضطرابی و مفهوم شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی از جمله اختلال اضطرابی؛ مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور ابتدا مبانی نظری اختلال های اضطرابی مورد بحث قرار گرفت و ملاک های تشخیصی هرکدام از اختلال های اضطرابی مطابق طبقه بندی DSM-5 مورد ملاحظه قرار گرفت. درباره مفهوم شیوع شناسی نیز به تعریف این مفهوم پرداخته شد و شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی، از جمله اختلال های اضطرابی مورد بررسی قرار گرفت. در انتها مشخص شد که اختلال های اضطرابی یکی از همه گیرترین انواع اختلال های روان شناختی می باشد و حضور اختلال اضطرابی و یا حتی علایم اضطرابی، با کاهش معنادار کیفیت زندگی و همچنین عملکرد اجتماعی و شغلی همراه می باشد. 

تاریخچه اختلال های اضطرابی
تا سالهای اخیر، اختلال های اضطرابی در مقوله روان آزردگی ها قرار گرفته بود. در خلال قرن نوزدهم، کسانی را که به رغم سلامت ظاهری جسمانی، دارای رفتارهای انعطاف ناپذیر و خود-تخریب گر بودند را به عنوان’ روان آزرده’ متمایز می کردند. سپس در جریان سالهای پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، دیدگاه ها مبتنی بر پدیدآیی زیست شناختی روان آزدگی جای خود را به دیدگاه های فرویدی مبتنی بر پدیدآیی روانشناختی این اختلال، داد. فروید بر این نکته تاکید کرد که روان آزردگی از علل جسمانی ناشی نمی شود، بلکه ریشه در اضطراب دارد( دادستان،57:1387). واژه اضطراب ترجمه واژه “angst”است که فروید آن را برای ترکیبی از برانگیختگی فیزیولوژیکی و عاطفه منفی به کار برد. او اضطراب نوروتیک را تظاهری از تعارضات ناخودآگاه تلقی می کرد(کنرلی،27:1382). بعدها نظریه پردازان یادگیری اظهار کردند که اضطراب، یک صفت یا خصوصیت شخصیت نیست، بلکه از طریق یادگیری کلاسیک ، عامل ، یا جانشینی  کسب می شود و می تواند در نتیجه خطر محیط واقعی یا خطری خیالی پدید آید ( سادوک و سادوک،171:1388). بدیهی است این عقاید با هم ناهمساز نیستند. اگرچه اضطراب می تواند بازتابی از حالت های درونی نظیر نگرانی های کلی باشد، اما معمولا با رویدادهای استرس زا نیز همراه است  و به نظر می رسد برخی از افراد نسبت به آن آسیب پذیرتر از دیگران باشند(کنرلی،27:1382). انتشار سومین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی(DSM-3) در سال 1980، عصر جدیدی برای مفهوم سازی اختلال های اضطرابی و هراس بوده است، در گذشته این اختلال ها در مقوله روان آزردگی ها که شامل نوروزهای اضطراب، هراس و وسواسی جبری بوده است؛ جای می گرفتند. طبقه بندی DSM-4 از اختلال های روانی شامل اختلال وحشت زدگی با یا بدون گذرهراسی، گذرهراسی با یا بدون اختلال وحشت زدگی، هراس اجتماعی، هراس خاص، اختلال وسواسی-جبری، اختلال فشار روانی پس از سانحه، اختلال فشار روانی حاد ، اختلال اضطراب منتشر می باشد. در این بخش اختلال های اضطرابی تغییرات بسیاری را داشته اند. تغییرات قابل توجه در این زمینه شامل این موارد می شود: 1) جایگزینی روان آزردگی اضطراب با اختلال وحشت زدگی و اختلال اضطراب منتشر 2) تقسیم کردن روان آزردگی هراس به گذرهراسی، هراس اجتماعی و انواع مختلف هراس خاص 3) شمول مقوله جدید اختلال فشار روانی پس از سانحه و سپس اختلال فشار روانی حاد( شییر  و همکاران، 2007). 

ویژگی های مرتبط حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص
افراد با هراس خاص اغلب افزایش در برانگیختگی جسمانی در انتظار یا در طول مواجهه با شی یا موقعیت هراس آور، تجربه می کنند. با این وجود، پاسخ جسمانی به موقعیت ها و اشیا هراس آور، متفاوت است. در حالی که افراد با هراس های موقعیتی، محیطی و حیوانات معمولا برانگیختگی سیستم عصبی سمپاتیک  را نشان می دهند، افراد با هراس خون- تزریق- صدمه، اغلب واکنش غش و ضعف و یا واکنش نزدیک به ضعف و غش را دارند که با افزایش ابتدایی کوتاه مدت ضربان قلب و فشار خون و به دنبال آن با کاهش ضربان قلب و افت فشار خون مشخص می شود. الگوی سیستم عصبی اخیر برای هراس خاص، بر آمیگدال  و سایر ساختارهای مرتبط، بیشتر از سایر اختلال های اضطرابی تاکید دارد(DSM-5,2013).

همه گیری اختلال هراس خاص
در ایالات متحده شیوع 12 ماهه عمومی برای هراس خاص، تقریبا %7-%9 بوده است. میزان همه گیری در کشورهای اروپایی بسیار شبیه با ایلات متحده می باشد( تقریبا %6)، اما این میزان در کشورهای آسیایی، آفریقایی، و آمریکای لاتین کمتر است(%2-%4)(DSM-5,2013). همه گیری 12 ماهه هراس خاص در نمونه های اجتماعی %8.7 تخمین زده شده است و میزان همه گیری تمام عمر این اختلال %12.5 در جمعیت عمومی بوده است( چاپمن  و همکاران، 2008).  میزان همه گیری در کودکان %5 بوده است و در افراد بین سنین 13-17 سال %16 می باشد. میزان همه گیری در افراد سالمند پایین تر می باشد( تقریبا %5-%3). زنان بیشتر از مردان تحت تاثیر این اختلال هستند که میزان آن تقریبا 2 بر 1 می باشد، اگرچه این نسبت ها درباره انواع محرک های هراس آور، متفاوت می باشد. به این معنا که هراس خاص حیوانات، محیط طبیعی، و موقعیت ها، معمولا توسط زنان تجربه می شود، در حالی که هراس خون- تزریق- صدمه در هر دو جنس به طور مساوی تجربه می شود(DSM-5,2013).

فهرست مطالب مبانی نظری اختلال اضطراب و هراس اجتماعی به شرح زیر می باشد:
تاریخچه اختلال های اضطرابی
2-2-2 تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی
3-2 طبقه بندی اختلال های اضطرابی بر مبنای 2013 :DSM-5
1-3-2 اختلال هراس خاص
1-1-3-2 ویژگی های تشخیصی هراس خاص بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5
جدول 1-2: ملاک های تشخیصی DSM-5  برای هراس خاص
2-1-3-2ویژگی های مرتبط حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص
3-1-3-2 همه گیری اختلال هراس خاص
4-1-3-2 ملاحظات تشخیصی مربوط به فرهنگ
5-1-3-2 نتایج عملکردی اختلال هراس خاص
2-3-2 اختلال اضطراب اجتماعی ( هراس اجتماعی )
1-2-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی بر مبنای ملاک های تشخیصیDSM-5
جدول 2-2: ملاک های تشخیصی DSM-5  برای اختلال اضطراب اجتماعی
2-2-3-2 تصریح کننده های اختلال اضطراب اجتماعی
3-2-3-2 همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی
4-2-3-2 پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب اجتماعی
3-3-2 اختلال وحشت زدگی
1-3-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5
جدول 3-2: ملاک های تشخیصی DSM-5 برای اختلال وحشت زدگی
2-3-3-2 همه گیری اختلال وحشت زدگی
3-3-3-2 مسایل تشخیصی مرتبط با فرهنگ
4-3-3-2 پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی
5-3-3-2 تصریح کننده حمله وحشت زدگی
6-3-3-2 ویژگی های تشخیصی حمله های وحشت زدگی
7-3-3-2 همه گیری حمله های وحشت زدگی
8-3-3-2 پیامدهای عملکردی حمله های وحشت زدگی
4-3-2 اختلال گذر هراسی
1-4-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال گذر هراسی بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5
جدول 4-2: ملاک های تشخیصی DSM-5   برای اختلال گذر هراسی
2-4-3-2 همه گیری اختلال گذر هراسی
3-4-3-2 پیامد های عملکردی اختلال گذر هراسی
5-3-2اختلال اضطراب منتشر
1-5-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب منتشر برمبنای ملاک های تشخیصی DSM-5
جدول 5-2: ملاک های تشخیصی DSM-5  برای اختلال اضطراب منتشر
2-5-3-2 همه گیری اختلال اضطراب منتشر
3-5-3-2 مسایل تشخیصی مربوط به فرهنگ
4-5-3-2 پیامد های عملکردی اختلال اضطراب منتشر
6-3-2 اختلال اضطرابی وابسته مصرف مواد و دارو
1-6-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطرابی وابسته مصرف مواد و دارو بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5
جدول 6-2: ملاک های تشخیصی DSM-5  برای اختلال اضطرابی وابسته مصرف مواد و دارو
2-6-3-2 همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو
7-3-2 اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی
1-7-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5
جدول 7-2: ملاک های تشخیصی DSM-5 برای اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی
2-7-3-2 همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی
4-2 بررسی مفهوم شیوع شناسی
1-4-2 مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی
2-4-2 مفهوم میزان بروز و همه گیری در مطالعات شیوع شناسی
جدول 8-2 تفاوت بین همه گیری و میزان بروز
1-2-4-2 همه گیری
2-2-4-2 میزان بروز
3-4-2 اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی
4-4-2 فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی
5-2 شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی
6-2 شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران
جدول 9-2 نتایج مطالعات همه گیر شناسی از سال 1964 تا 1381
7-2 شیوع شناسی اختلال های اضطرابی
8-2 تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی
9-2 وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی
خلاصه
منابع فارسی
منابع لاتین

چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده
پرينت بودن آن می باشد تا خريدار از خريد خود کاملا راضی باشد.

جهت دریافت و دانلود مبانی نظری اختلال اضطراب و هراس اجتماعی لطفا ابتدا آن را خریداری نمایید


دانلود فایل

The post دانلود مبانی نظری اختلال اضطراب و هراس اجتماعی appeared first on ایران لابی (فروشگاه فایل).

دانلود گزارش کارآموزی  +  پیشینه تحقیق   +  دانلود طرح توجیهی  +  نمونه پرسشنامه
لینک منبع و پست :

دانلود مبانی نظری اختلال اضطراب و هراس اجتماعی


http://iranlabi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%b3-2/

کتاب «مبانی نظری ، پژوهشی و درمانی اختلال اضطراب اجتماعی» منتشر شد
sohbatnews.ir/post.php?id=7700‎Cached
Similar22 جولای 2013 … کتاب «مبانی نظری ، پژوهشی و درمانی اختلال اضطراب اجتماعی» منتشر شد. … افرادی
که دچار هراس اجتماعی هستند در موقعیت های اجتماعی اضطراب شدیدی …
بر بالهای کتاب – درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی
booktolearn.com/?p=2595‎Cached
Similar15 سپتامبر 2013 … دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی. معرفی کتاب هراس
اجتماعی یا اختلال اضطراب اجتماعی یکی از شایع‌ترین و …
اختلال اضطراب اجتماعی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/اختلال_اضطراب_اجتماعی‎Cached
Similarاضطراب اجتماعی (به انگلیسی: social anxiety disorder ) یا هراس اجتماعی نوعی
اضطراب است که با ترس و اضطراب شدید در موقعیت‌های اجتماعی شناخته می‌شود و حداقل

اختلال اضطراب اجتماعی ( هراس اجتماعی )
www.iranprojhe.com/…مبانی-نظری/673-اختلال-اضطراب-اجتماعی-هراس-اجتماعی.html‎Cachedاختلال اضطراب اجتماعی ( هراس اجتماعی ): ویژگی ضروری اختلال اضطراب اجتماعی، …
فایل ورد WORD این مقاله ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 98 را دانلود کنید.
اختلال اضطراب اجتماعی – روانشناسی
psychologyteam.blogsky.com/1394/04/20/post-73/‎Cached
Similar11 جولای 2015 … اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی نوعی اضطراب است که با ترس و اضطراب …. براساس
نظریه ی وابستگی نوزادان با وابستگی دوسوگرا مستعد توسعه …
[PDF] دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/563210‎Cached
Similarﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ. : درﻣﺎن ﻓﺮاﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ؛ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ؛. اﺧﺘﻼل ﻫﻤﺎﯾﻨﺪ؛. ﻧﮕﺮاﻧﯽ . ﭼﮑﯿﺪه. : ﻫﺪف
….. ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرآﯾﯽ درﻣﺎن ﻫﺎي ﻓﺮاﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ …. ﺳﯿﺎﻫﻪ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
[PDF] ﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺄ ﻣﺴ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓ – دوفصلنامه علمی- پژوهشی …
sc.journals.pnu.ac.ir/pdf_724_d561fb1cc7d0a94eb9406fc76ff48818.html‎Cached
Similarاﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﯽ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ. اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد …. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي
ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻣﻮرد ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻠﻮه. ي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. آن ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﻼل ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ، ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ.
اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟ – روان حامی
ravanhami.com/اختلال-اضطراب-اجتماعی/‎Cached5 مه 2016 … افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی ترس غیرمنطقی از دیده شدن، قضاوت شدن دارند
و یا می‌ترسند که در جمع کار احمقانه‌ای انجام دهند که باعث شود …
[PDF] ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻫﻴﺠﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ در رواﺑﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﺿﻄﺮاﺑﻲ
jtbcp.riau.ac.ir/article_126_d090035e92c10dae4cae3b442947c73f.pdf‎Cachedدر. ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﻫﻴﺠﺎن. ،. ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ،. اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﻴﺮ. و. اﺧﺘﻼل. ﭘﺎﻧﻴﻚ. ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻋﺎﻣﻠﻲ …. در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﺿﻄﺮاﺑﻲ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ و. ﺑﺪ.
[PDF] www.SID.ir
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/27613912508.pdf‎Cached45F. 5. ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻓﻮﺑﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ. ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﻫﺎﻳﻲ
… ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻳﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﺮﺍﺱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻨﻈﻢ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ … ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺟﻪ
، ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻭ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ …. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻳﺎﻓﺘﻪ.
[PDF] Effectiveness of Cognitive – Behavioral Group Therapy and …
ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1510-en.pdf‎Cachedﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﻮﮔﯿﺮي ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﺮس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ در اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ داداش. زاده. 1، …
ﺣﺎﻟﯽ. ﮐﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ. درﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮي ﻧﺪارد . ﮐﻠﯿـﺪواژه. : اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب. اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ. ؛. درﻣـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ. -.
رﻓﺘـﺎري ….. ﻫــﺮاس اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ را از ﮔــﺮوه ﮔــﻮاه ﻏﯿﺮرواﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ ﯾــﺎ. اﻓــﺮاد …. ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ را ﻧﯿـ.
پاورپوینت اختلال اضطراب اجتماعی: مدل ها و درمان – سایت علمی و آموزشی …
www.irantahgig.ir/?p=85406‎Cached18 فوریه 2016 … شما می‌توانید با خرید و دانلود پاورپوینت اختلال اضطراب اجتماعی: مدل ها و درمان از …
پاورپوینت تعهد سازمانی: انواع، فرایندها، پیامدها و دیدگاه های نظری …
[PDF] An Investigation of Anxiety Sensitivity, Meta-Worry and … – SID
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4006213910803.pdf‎Cached
Similarﮔﯿﺮي اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺪاري ﻋﻼﺋـﻢ. اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ … ﻧﻈﺮي
اﺧﯿﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ. ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ….. ﺑﻨﺪي ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮور ﺷﺪه ﻣﯽ. ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ …
رفتار درمانی شناختی – Royal College of Psychiatrists
www.rcpsych.ac.uk/healthadvice/translations/persianfarsi/cbt.aspx‎Cached
Similarاین جزوه برای کسانی که میخواهند اطلاعات بیشتری در مورد رفتار درمانی شناختی یا (
CBT) … در مرحله دوم سعی می نماید مسائل ومشکلاتی که موجب تولید اختلالات روانی در
فرد … اضطراب ، افسردگی ، ترس ، فوبیا (ترس از مکانهای شلوغ و ترس اجتماعی) …
پرسشنامه هراس اجتماعی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری – ایران مشاور
www.iran-moshaver.ir/1394/04/22/social-phobia-inventory/‎Cached
Similar13 جولای 2015 … اختلال هراس اجتماعی که در زبان فارسی به اختلال اضطراب اجتماعی یا اضطراب جمع نیز
ترجمه شده است یکی از اختلالات اضطرابی محسوب می‌شود.
اختلال های اضطرابی – Dousti.Net
dousti.net/Persian/?p=467‎Cached
Similar24 آوريل 2015 … رزومه كاری‌ تحصيلی · دانلود کتاب و مقاله · اخبار سایت · گالری تصاویر · ثبت …
افراد مبتلا به اختلال وحشتزدگی (panic disorder)، دچار حملات وحشتزدگی می شوند.
… طبق نظریه حساسیت نسبت به اضطراب، افراد مبتلا، جلوه های شناختی و …. فوبی
اجتماعی فراگیر نه تنها از موقعیت هایی که باید کاری انجام دهند یا مورد …
[PDF] ﺑﺮ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮاس اﺟ – مجله اصول بهداشت روانی
jfmh.mums.ac.ir/article_1698_352e213c906b22608794482be745d77d.pdf‎Cachedﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺑﺮ. ﮔﺮوه. درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. رﻓﺘﺎري. در درﻣﺎن. ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. *. ﺳﺎرا وﻛﻴﻠﻴﺎن …. در
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺮ ﭘﺎﻳﻲ ﻣﻴـﺰان. ﻫـﺮاس. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ. 20-10 %. اﻓﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼﻻت اﺿـﻄﺮاﺑﻲ اﺳـﺖ
….. ﻧﻈﺮﻳ. ﻪ ي. اﺧـﺘﻼل ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﺑﺎزﺳـﺎزي. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. و. ﭼﻬﺎر ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﺗﻮ. ا. م ﺑـﺎ ﺧﻄـﺎ، ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي.
هراس ( فوبي ) – وبلاگ اختصاصی مصطفی نجفی-مقالات و پایان نامه هاي …
ravan-usb.blogfa.com/post/138/هراس-(-فوبي-)-مصطفی-نجفی‎Cached
Similar12 مارس 2012 … معيار هاي تشخيصي DSM-IV-TR براي هراس اجتماعي 20 … سوالی که به ناچار در بحث
های مربوط به اضطراب پیش می آيد این است که چرا مردم این همه …. تاریخچه. فوبوس که
یکی از خدایان یونانی بوده همیشه برای ترساندن دشمنان به یاری خوانده میشد. … در مطا
لعات همه گیر شناسی شیوع مادام العمر اختلال پانیک را 1/5 تا5 درصد …
اختلال اضطراب جدایی | مركز مشاوره امام خميني (ره)
moshavere.org/node/776‎Cached12 ژوئن 2012 … اضطراب جدایی دوران کودکی در نظریه های رشدی اختلالات اضطرابی … کودکان و
نوجوانان امکان دارد دچار اختلالات دیگر همچون هراس اختصاصی، …. چهارم اینکه این آموزش
بسیاری از مهارت‌های اجتماعی برای کودکان کوچک‌تر متاسب نیست.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب (فصل دوم) – ofmas.ir
ofmas.ir/product-61876-Chapter-II-Masters-thesis-(the-literature)-anxiety.aspx‎Cachedدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب (فصل دوم) گزارش تخلف برای مبانی …
آن واکنش‌های جسمانی و روانی شدید است مثلاً افراد با اختلال اضطراب اجتماعی، قبل از …
چگونه به ترس اجتماعی مان غلبه کنیم؟ (راههای خانگی غلبه بر فوبیای …
gyrusclinic.com/چگونه-به-ترس-اجتماعی-مان-غلبه-کنیم؟-راه/‎Cached
Similar25 نوامبر 2013 … ارسال شده توسط: مرکز تحقیقات مغزواعصاب و روان در اضطراب و استرس نوامبر 25,
2013 43 نظر 21,467 بازدید … (گروه درمانی اختلال ترس اجتماعی در کلینیک آلومینا
انجام می گیرد،در صورت … حفظ کنید و هرجا احساس کردید نظری دارید که باید بیان
کنید،حرف بزنید. …. حتی مغزم حرفهائ که میشنوم رو نمیتونه دانلود کنه .
مشاور جوان بلاگ تخصصی روانشناسی و مشاوره – مطالب اضطراب اجتماعی
moshaverehjavan.mihanblog.com/post/category/45‎Cached
Similarاختلال اضطراب اجتماعی، یا به قول بعضی‌ها هراس از اجتماع یا اجتماع هراسی، اضطراب …
اختلال اضطراب اجتماعی باعث احساس اضطراب در فرد به هنگام مواجهه با یک موقعیت …
مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطراب اجتماعی … – سرو دانلود
8w6mcq.sarvdlc.com/‎Cachedمبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطراب اجتماعی ( فصل دوم پایان نامه )
درمان اضطراب و ترس بدون دارو – مرکز نوروفیدبک آلومینا
www.irmind.com/1391-01-14-14-56-50.html‎Cached2 آوريل 2012 … 5- هراس اجتماعی. عوارض جانبی داروهای ضد اضطراب. روش سنتی درمان اختلالات
اضطرابی استفاده از دارودرمانی است و داروهای مورد استفاده شامل … شواهد به دست آمده از
تاریخچه، معاینات جسمی یا یافته های آزمایشگاهی از هر دو (1) یا (2) وجود دارد: ….
موسیقی های درمانی: افزایش یادگیری · دانلود رایگان موسیقی های درمانی:مدیتیشن …
فوبی اجتماعی، درمان شناختی-رفتاری
https://asandoc.com/downloads/فوبی-اجتماعی،-درمان-شناختی-رفتاری/‎Cached30 ژانويه 2016 … در زمینه چگونگی شکل گیری و تداوم اختلال فوبی اجتماعی نظریه های مختلفی وجود
دارد. … مواجه و بازسازی شناختی هر کدام به تنهایی نیز در درمان اختلال اضطراب … انجام
پایان نامه مدیریت، دانلود پروپوزال آماده مدیریت بازرگانی، دولتی، …
دانلود پایان نامه روانشناسی ميزان اضطراب اجتماعي و تنهايي در نوجوانان …
www.top-thesis.ir/…/download-the-end-of-a-psychology-of-social-anxiety-in-young-internet-users.html‎Cachedاختلال اضطراب اجتماعي و يا هراس اجتماعي معمولا با اشكال آسيب هاي رواني همراه است.
شدت اختلال اضطرابي در كودكان … فصل دوم : مبانی نظری پژوهش فصل سوم: روش
شناسي …
اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوانان – دانستنی های دنیای مشاوره
sjahantigh.blogfa.com/post-12.aspx‎Cached
Similarاختلال اضطراب اجتماعی، سومین اختلال شایع روان شناختی، بعد از افسردگی …. بر
طبق نظریه کلارک، افراد مبتلا به هراس های اجتماعی انتظارات منفی و غیر واقعی از …
هراس اجتماعی Social Panic | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم
pajoohe.ir/هراس-اجتماعی-Social-Panic__a-42390.aspx‎Cached15 نوامبر 2014 … نظریه سرایت در تبیین ایجاد هراس و دیگر رفتارهای جمعی؛ این نظریه معتقد … [12] در
این اختلال اضطرابی، موقعیت‌های اجتماعی کاملاً ترسناک می‌شوند و …
اعتماد (مشاوره و روان شناسی) – اختلال اضطراب جدایی
amanelahe.blogfa.com/post/80/اختلال-اضطراب-جدایی‎Cached
Similarاما جدايي براي كودكان دچار اختلال اضطراب جدايي ، اينگونه نيست . …. بویژه در
نوجوانان بیشتر به هراس اجتماعی یا اختلال های خلقی مربوط است تا در اضطراب جدایی.
اختلال «اضطراب اجتماعی» چیست؟ – بیتوته
www.beytoote.com/psychology/…/disorder4-social-anxiety.html‎Cachedعلائم اصلی اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی، ترس معنادار و دائمی از یک یا چند
موقعیت اجتماعی است که باعث تعاملات اجتماعی می شود (مثل محاوره با افراد دیگر) یا
تحت …
اضطراب اجتماعی | روش های درمان اضطراب اجتماعی – سماتک
www.samatak.com/psychiatry/…/اضطراب-اجتماعی-روش-های-درمان.html‎Cachedاختلال اضطراب اجتماعی چیست؟ اضطراب اجتماعی (social anxiety disorder) یا هراس
اجتماعی نوعی اضطراب است که با ترس و اضطراب شدید در موقعیتهای اجتماعی شناخته

اضطراب اجتماعی » مشاورفا
www.moshaverfa.com/1394/02/13/اضطراب-اجتماعی.html‎Cachedواژه «اضطراب» هم به یک حالت روانی و عاطفی اشاره دارد که ممکن است از یک احساس
ناراحتی کوچک به … دانلود برنامه رازها و نیاز ها 25 آذر 95 پنج شنبه بعد از ظهر ….
اختلال « اضطراب اجتماعی» ممکن است در همه افراد از همه مشاغل و سنین و در هر دو جنس رخ
دهد. … نظریه های بیولوژیکی عنوان می کنند که تعدادی از بچه ها با آمادگی ژنتیکی
برای احساس …
مقالات ISI اضطراب دوران کودکی : 36 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی
isiarticles.com/topic/774‎Cached
Similarتغییر در واکنش‌های انزجاری بعد از درمان شناختی-رفتاری اختلالات اضطراب در
کودکان … in childhood anxiety disorders point to a chronic stress hypothesis.
دانلود مقاله … مدل سازی: منطق، اصول و شرح جلسه به جلسه از برنامه CALM برای اضطراب
اولیه دوران کودکی … استراتژی ها و تاثیرات فرهنگی و اجتماعی فرزندداری در اضطراب
دوران …
[PDF] اﺳﺘﺮس – دانشگاه تهران
psyedu.ut.ac.ir/acstaff/khodayarifard/Book/14-f.pdf‎Cached
Similarﻣﺒﺎﻧﻲ. ﻧﻈﺮي. اﺳﺘﺮس. 29. ﺳﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ. 29. ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي. اﺳﺘﺮس. 31. ﻧﻈﺮﻳﺔ. روان. ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﮔﺮي.
31 ….. اﺧﺘﻼل. رواﻧﻲ. ﻣﺸﺨﺺ. ﺗﻮﺟﻴﻪ. ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. و در ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. -. ﺷﻐﻠﻲ. و ﺳﺎﻳﺮ زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎ
اﺧﺘﻼل ….. ﻫﺮاس. ، اﻓﺰاﻳﺶ. ﻛﻠﺴﺘﺮول. ﺧﻮن. ، ﺗﻨﺪﺧﻮﻳﻲ. و رﻳﺰش. ﻣﻮ را ازﺟﻤﻠﻪ. ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎي. ﻧﺎﺷﻲ. از
اﺳﺘﺮس.
اضطراب والدین و بد غذایی کودکان – سایک نیوز
psychnews.ir/1401/اضطراب-والدین-و-بد-غذایی-کودکان.html‎Cached Rating: 4 – 1 vote
5 مارس 2016 … انواع اضطراب عبارتند از اختلال هراس، اختلال وسواسی جبری، اختلال استرس پس از
ضربه، هراس اجتماعی و یا اختلال اضطرابی اجتماعی، ترس های خاص …
هراس در کودکان
www.hawzah.net/fa/article/view/85587‎Cached
Similarکودکان از محرک هراس آور فرار می کنند اما گاهی هم آن را با وحشت و اضطراب تحمل می
کنند. … اختلال هراس اجتماعی: ویژگی این اختلال، ترس آشکار و مستمر از موقعیتهای
اجتماعی … در زمینه درمان هراسهای دوران کودکی، با کمک نظریه پویایی روانی، مطالعات
موردی …
[PPT] به نام خدا
nm.bpums.ac.ir/UploadedFiles/…/اختلالات_اضطرابی__2c382c09.ppt‎Cachedنظریه های روانشناختی: نظریه های روانکاوی: هشداری برای ایگو، اضطراب اید، جدایی;
نظریه … پیش آگهی: بیماری مزمن، حملات هراس و اختلال افسردگی اساسی; درمان: مداخلات
… از اشیا(واکنش اضطرابی); اجتناب آگاهانه و تخریب غملکرد شغلی یا اجتماعی; سرخی

درمان وسواس فکری ، اختلالات اضطرابی و اضطراب
panic-attack.persianblog.ir/‎Cached
Similar31 مارس 2017 … یکی از مواردی که برای افراد با اختلالات اضطرابی همچون وسواس فکری، عملی، حملات
اضطراب … جوان تر که بودم روابط اجتماعی ضعیفی داشتم. …. در حقیقت می ترسیدم
که دیگران نظری منفی در مورد من پیدا کنند مثلا اینکه من را به عنوان …
هراس اجتماعی – مرکز مشاوره سگال
www.segalcbt.org/مراجعین/articleType/ArticleView/articleId/10‎Cached
Similarاختلال هراس اجتماعی. … يكی از اصول درمان شناختی- رفتاری، ارائه اين اطلاعات به
بيماران به كمك جزوه‌های كوچك است. همچنین مداخلات شناختي- رفتاري نه تنها در درمان …
وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – دکتر سید ولی ا… موسوی
staff.guilan.ac.ir/mousavi/?lg=0‎Cached
Similarمقايسه بيماران واجد و فاقد ادعاي غرامت مالي از نظر فراواني اختلالات رواني (چهار ماه پس
از …. داوری مقاله پژوهشی تحت عنوان تأثیر تعاملی فنون حساسیت زدائی تدریجی و
جرأت آموزی در کاهش اضطراب اختلال هراس اجتماعی، … شرکت در کارگاه آموزشی مبانی
نظری و عملی در عرصه‌های مختلف ترجمه متون علمی (دانشگاه گیلان، 1384). … CV [ دانلود
] …
مقاله هنجاریابی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) برروی دانش …
bankmaghaleh.ir/مقاله-هنجاريابي-مقياس-اضطراب-اجتماعي/‎Cached
Similarاختلال اضطراب اجتماعی (هراس اجتماعی )یکی از شایع ترین اختلالهای کودکی و …
رفتار اجتماعی از طریق همان اصول یادگیری که در مورد هر شکل از رفتار آدمی به کار می
رود، مشخص می شود. … الگوهای نظری درباره سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی ۴۴
….. دانلود مقاله هنجاريابي مقياس اضطراب اجتماعي نوجوانان (SASA) برروي دانش آموزان …
دانلود رایگان پرسشنامه هراس اجتماعی کانور | collegeprozheh.ir کالج …
https://www.linkedin.com/…/دانلود-رایگان-پرسشنامه-هراس-اجتماعی-کانور-کالج-پروژه‎Cached9 فوریه 2016 … اختلال هراس اجتماعی که در زبان فارسی به اختلال اضطراب اجتماعی یا اضطراب جمع نیز
ترجمه شده است یکی از اختلالات اضطرابی محسوب می‌شود.
[PDF] اضــطراب اجتـماعــی – مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
https://moshaver.um.ac.ir/images/248/stories/pdfFiles/…/ezterab.pdf‎Cached
Similar.j درمــان اختــالل اضطــراب اجتماعــی )فوبــی اجتماعــی( از. •. تــوان اســتفاده کــرد؟
هایــی می چــه روش. دارو درمانی -. درمان هاي روانشناختی -. در یک نــگاهمطالب این کتابچه …

دانلود گزارش کارآموزی  +  پیشینه تحقیق   +  دانلود طرح توجیهی  +  نمونه پرسشنامه

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات