× بستن تبلیغات
جولای
6
2017

دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000

دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000

دانلود-پرسشنامه-تعارض-کار-خانواده-کارلسون-و-همکاران-2000

دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 در 7صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.


توضیحات کوتاه از متن:

براي سنجش تعارض كار و خانواده از پرسشنامه 18 گويه اي چند بعدي تعارض كار و خانواده ، كارلسون  و همكاران (2000)  استفاده شده اين مقياس ابعاد ششگانه تعارض كار و خانواده را مورد ارزيابي قرار مي دهد . ماده هاي اين پرسشنامه هجده ماده اي به شش مقوله سه ماده اي تقسيم مي شوند . به اين صورت كه سه ماده اول ، تعارض كار وخانواده مبتني بر زمان ، سه ماده دوم تعارض خانواده كار مبتني بر زمان ، سه ماده سوم تعارض كار وخانواده بر مبناي توان فرسايي ، سه ماره چهارم تعارض خانواده كار مبتني بر توان فرسايي ، سه ماره پنجم تعارض كار و خانواده مبتني بر رفتار و سه ماده ششم  تعارض خانواده كار مبتني بر رفتار را مي سنجند .

روایی و پایایی پرسشنامه تعارض کار-خانواده در مطالعه بذرافکن (1390)
جهت بررسی روایی سازه، 9 ماده مقیاس تعارض کار-خانواده در پژوهش حاضر از سوال کلی که به همین منظور طراحی شده بود، و بررسی روایی سازه استفاده گردید که کلیه ضرایب همبستگی مربوط به آن در جدول1 نمایش داده شده است.
ضریب پایایی به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و تنصیف، برای مقیاس تعارض کار-خانواده و ابعاد آن در پژوهش حاضر به شرح جدول 3-6  بدست آمده است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)
تعداد گویه ها :                     
18
تعداد مولفه :                          
دارد

روایی و پایایی :                     
دارد
نحوه نمره گذاری :                 
دارد
نوع فایل :
word و قابل ویرایش


چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده
پرينت بودن آن می باشد تا خريدار از خريد خود کاملا راضی باشد.

جهت دریافت و دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 لطفا ابتدا آن را خریداری نمایید
دانلود فایل

The post دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 appeared first on ایران لابی (فروشگاه فایل).

دانلود گزارش کارآموزی  +  پیشینه تحقیق   +  دانلود طرح توجیهی  +  نمونه پرسشنامه
لینک منبع و پست :

دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000


http://iranlabi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-2/

پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 – بیست فایل
bist.ofmas.ir/product-61310-Family-conflict-questionnaire-Carlson-et-al-2000.aspx‎Cachedپرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران ۲۰۰۰ در ۳ صفحه ورد قابل ویرایش با
فرمت doc. پرسشنامه تعارض کار- خانواده: جهت سنجش ادراک تعارض کار- خانواده از …
تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت
journal.alzahra.ac.ir/article_2243_0.html‎Cachedکارلسون و همکاران معتقد هستند که کار و خانواده می‌توانند اثر متقابل و نقش مکمل
برای ….. شد؛ بخش دوم شامل پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران(2000)
است.
[PDF] ﺧﺸﻨﻮدي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺒﯿﻦ ( ) ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر – WFC – دانشگاه شهید چمران اهواز
rms.scu.ac.ir/Files/Articles/…/108.pdf20131016204333424.pdf‎Cached
Similarﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر. -. ﺧﺎﻧﻮاده. ﺗﻌﺎرض ﮐ. -ﺎر. ﺧﺎﻧﻮاده. (. WFC. ) ، ﻧﻤﺮه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺠﺪه آﯾﺘﻤﯽ ﺳﻨﺠﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر. -. ﺧﺎﻧﻮاده، ﮐﺎرﻟﺴﻮن و ﻫﻤﮑﺎران. (. 2000. ) ، ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
[PDF] The Relationship between Work Family Conflict with Job … – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/25913912307.pdf‎Cached
Similarشامل پرسشنامه هاي تعارض کار-خانواده، اشتیاق شغلي و قصدماندن درشغل بود. طرح
تحقیق از نوع ….. تعارض کار- خانواده،. کارلسون و همکاران )2000(، استفاده شده است.
[PDF] دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/520843‎Cachedآزﻣﻮن اﻟﮕﻮﯾ. ﯽ. ﻧﻈﺮي از ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر. -. ﺧﺎﻧﻮاده در. ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
…. اﻧﺪازه ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎده در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر. -. ﺧﺎﻧﻮاده. ﮐﺎرﻟﺴﻮن و ﻫﻤﮑﺎران. (. 2000. ).
دانلود (پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000) : نسیم …
nasimd.parsinblog.com/post/312‎Cached6 ژانويه 2017 … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم عنوان محصول دانلودی:پرسشنامه تعارض کار- خانواده
کارلسون و همکاران 2000 یکی از بهترین فایل ها در این موضوع …
پرسشنامه تعارض کار – خانواده (کارلسون و کاکمار و ویلیامز، ۲۰۰۰ …
rava20.ir/1395/03/15/پرسشنامه-تعارض-کار-خانواده-کارلسون-و/‎Cached4 ژوئن 2016 … پرسشنامه ۱۸ ماده ای سنجه چند بعدی تعارض کار – خانواده، کارلسون و همکاران (۲۰۰۰)،
برای سنجش میزان شدت تعارض کار خانواده است. این مفیاس ابعاد …
دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون (استاندارد و رایگان)
edu-admin.ir/دانلود-رایگان-پرسشنامه-یا-دانلود-پرسش/‎Cachedدانلود پرسشنامه اهمال کاری شغلی-بدیع و همکاران-تفسیر و پایایی- ۲۹ ماده …… دانلود
پرسشنامه تعارض کار و خانواده- کارلسون و همکاران-لاتین- تفسیر- ۱۸ گویه.
[PDF] اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ اﻟﮕﻮي ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ دورﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ـ
www.ensani.ir/storage/Files/20160314152441-9999-60.pdf‎Cached14 مارس 2016 … اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ اﻟﮕﻮي ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ دورﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ. ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ. ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر. . ﺧﺎﻧﻮاده ….. ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده
از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده. 18. ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﺎرﻟﺴﻮن. 1. و. ﻫﻤﮑﺎران. ) 2000(.
[PDF] – ﺗﻬﺮان 5 ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض ﻛ
www.ensani.ir/storage/Files/20130101091934-9507-49.pdf‎Cached
Similarداري را در ﻣﻴــﺰان وﻳﮋﮔــﻲ. ﻫــﺎي ﺷﺨــﺼﻴﺖ و ﺗﻌــﺎرض ﻛــﺎر. –. ﺧــﺎﻧﻮاده. ﻣﻌﻠﻤــﺎن زن و ﻣــﺮد …..
ﺧـﺎﻧﻮاده از ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﻌـﺎرض ﻛـﺎر. –. ﺧـﺎﻧﻮاده ﻛـﻪ از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ. 18. ﺳــﻮاﻟﻲ ﻛﺎرﻟــﺴﻮن و ﻫﻤﻜــﺎران. ) 2000(
.
پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 – نخل افشان
nakhlafshan.madblog.ir/post/2559‎Cached12 ژوئن 2016 … به صفحه دانلود فایل(پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000)خوش
آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز …
رابطه سرمایه‌های روانشناختی و تعارض کار- خانواده با عملکرد شغلی …
psyconference.miau.ac.ir/paper?manu=4423‎Cachedرابطه سرمایه‌های روانشناختی و تعارض کار- خانواده با عملکرد شغلی کارکنان زن … داده
ها، از پرسشنامه‌ی سرمایه های روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) ، پرسشنامه ی عملکرد
شغلی … و پرسشنامه‌ی تعارض کار-خانواده کارلسون و همکاران‌ (2000) استفاده گردید.
پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 – ترنج خیال
toranjkhial.blogroom.ir/post/501
5 مارس 2016 … به صفحه ی دانلود _پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000_خوش امدید.
امیدوارم بهره کافی را از پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و …
پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 – دانلود پایان نامه …
ofmas.stu1.ir/پرسشنامه-تعارض-کار-خانواده-کارلسون-و-ه/
31 ژانويه 2016 … پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با
فرمت doc. پرسشنامه تعارض کار- خانواده: جهت سنجش ادراک …
پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 – وندا رایانه
vandaryne.aslblog.ir/post/1701
6 مه 2016 … به صفحه دانلود فایل(پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000)خوش
آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز …
خانواده کارلسون و همکاران 2000 – دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان …
www.khuisf.ac.ir/prof/thesis/?ThesisType=MSc&ThesisID=4812‎Cachedدانلود نسخه PDF … پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ت‍ع‍ارض‌ ک‍ار خ‍ان‍واده‌ ب‍ا
وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ … اب‍زاره‍ای‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در پ‍ژوه‍ش‌، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ه‍اک‍م‍ن‌ و
اول‍ده‍ام‌(1975) ، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ع‍ارض‌ ک‍ار خ‍ان‍واده‌ ک‍ارل‍س‍ون‌ و ه‍م‍ک‍اران‌ (2000) و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌
پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ …
اول بلاگ | دانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000
powerpointslide.aval-blog.ir/page-19144.html
پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با
فرمت doc. پرسشنامه تعارض کار- خانواده: جهت سنجش ادراک تعارض کار- خانواده از …
پرنیان دانلود » پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000
parniandl.cloudsite.ir/filebuy/پرسشنامه-تعارض-کار-خانواده-کارلسون-و-ه/
9 مه 2016 … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم اینک شما با جستجوی ((پرسشنامه تعارض کار-
خانواده کارلسون و همکاران 2000)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی …
پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 – آلفا دانلود
alphadl20.hamrahblog.com/…/پرسشنامه+تعارض+کار-+خانواده+کارلسون+و+همکاران+2000‎Cached22 مه 2016 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد نام محصول دانلودی: پرسشنامه تعارض کار- خانواده …
پرسشنامه تعارض کار – ایفروش
https://eforosh.com/key/پرسشنامه-تعارض-کار
و کاکمار … و ویلیامز، … 2000) پرسشنامه 18 ماده ای سنجه چند بعدی … تعارض کار –
خانواده، کارلسون … و همکاران … (2000)، برای … سنجش میزان … شدت تعارض کار خانواده

[PDF] ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ، و ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدي ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده
https://www.researchgate.net/…/55e3fd9808ae6abe6e8e86b8.pdf?…‎Cachedﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎت. ﺷﺨﺼﯿﺖ. و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر. . ﺧﺎﻧﻮاده. و ﺧﺸﻨﻮدي ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ … رواﻧﯽ
ﺷﻐﻞ. ؛. ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده. ؛. ﺧﺸﻨﻮدي. ﺷﻐﻠﯽ. Satisfaction Questionnaire (Bray-Field &
Roth, … ﮐﺎر. . ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده. اﻧﺪ. (. ﮐﺎرﻟﺴﻮن. 8،. ﺮﻤﮑ ﮐَ. 9. و وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ. 10. 2000. ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺮﯾﻤﯽ و
ﮐﺎﻇﻤﯽ، …. ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺴﺘﻨﺪ . ـﻣﯿـ. ﭽﻞ و ﻫﻤﮑـﺎران. ) 2010(. ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ. آﺛﺎر
ﻋﻮاﻣﻞ.
اثربخشی برنامه توانمندسازی شغلی مبتنی بر نظریه رشدی سوپر بر …
jinev.iaut.ac.ir/article_523053.html‎Cachedابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه تعارضکار-خانواده کارلسون و فرسودگی شغلی
مسلش بود. … در تعارض کار-خانواده برنامه توانمندسازی بر کاهش تعارض مبتنی بر
زمان و … کارلسون، ویلیامز و کاکمار[21](2000) برای این آزمون ضریب پایایی با
آلفای ….. بی عاطفه و بدبینانه توأم با بی اعتنایی مفرط نسبت به همکاران و مراجعین
می باشد.
[PDF] ﺧﺎﻧﻮاده و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ – ﺛﻴﺮ ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر ﺗﺄ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠ
pubj.ricest.ac.ir/index.php/code9pe/article/download/911/970‎Similar28 نوامبر 2012 … ﺧﺎﻧﻮاده و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﻠﻴﺲ ﻧﺎﺟﺎ اﺳﺖ … ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر،
ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ….. ﺧﺎﻧﻮاده. ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﻟﺴﻮن … 2000(.
اﺳﺖ ﻛـﻪ از. 18. ﮔﺰاره ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر. –. ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌـﺎرض ﻣﺒﺘﻨـ.
[PDF] زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر، ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﮐﺎر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑ – دوفصلنامه علمی …
sc.journals.pnu.ac.ir/pdf_374_232177e29910401e1c4eff4c11e5b399.html‎Cachedﮐﺎر، ﻣﻘﯿﺎس. 11. آﯾﺘﻤﯽ ﮐﻮك و روﺳﻮ،. ﺑﺮ. اي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﮐﺎر،. دو ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺎﻧﺴﺘﺮ و دواﯾﺮ و ﺟﮑﺴﻮن و …..
رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﮐﺎرﻟﺴﻮن. ) 1999(. روي. 225. ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻌﺎرض
ﮐﺎر و … و ﻫﻤﮑﺎران. 2000(. ) ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﮐﺎر. . زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﺗﻌﻬﺪ
ﻋﺎﻃﻔﯽ،.
روش تحقیق جوادکرمخانی – پایان نامه ها
karamkhanijavad.blogfa.com/category/12/پایان-نامه-ها‎Cached
Similarتعارض کار – خانواده زمانی رخ می دهد که وظایف شغلی از وقت، تعهد و انرژی فرد می کاهد و
… ایجاد شده توصیف کرده اند (کارلسون[8]، 1999؛ کورابیک، لرو و آیمن[9]، 2003). …
است (ماسلاچ و همكاران، 1996) همچنين شش عامل سازماني كه شامل حجم زياد كار، كنترل كم
….. تعریف عملیاتی رضایت شغلی: نمره ای است که از پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)
به …
[PDF] ﻃﺮاﺣﯽ و آزﻣﻮن اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻋﺘ – انجمن ایرانی روانشناسی
www.iranapsy.ir/fa/journal/download/…/31-paper655?download…‎Cached
Similarﻣﻘﯿﺎس ،. ﺧﺸﻨﻮدي ﺷﻐﻠﯽ. و. ﺗﻌﺎرض. ﮐﺎر. -. ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدﻧﺪ . ارزﯾﺎﺑﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي از. ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار …..
2003. ) از ﮐﺎرﻟﺴـﻮن و. ﻫﻤﮑـﺎران. (. 2000. ) اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه، و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﺗﻘـﯽ ﭘـﻮر. (. 2009. ) رواﯾـﯽ.
آزمون پایایی و روایی پرسشنامه ی تعارض کار – خانواده کارلسون و …
www.noormags.ir/…/آزمون-پایایی-و-روایی-پرسشنامه-ی-تعارض-کار—خانواده-کارلسون-و-کاکمار-و-ویلیامز-(2000)
آزمون پایایی و روایی پرسشنامه ی تعارض کار – خانواده کارلسون و کاکمار و ویلیامز (
2000). نویسنده: متشرعی، محمدحسین؛ نیسی، عبدالکاظم؛ ارشدی، نسرین؛. بهار 1392 …
[PDF] ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي و روش اﺳﺘﺮس
stu.semnan.ac.ir/uploads/stress.stu.semnan.ac.ir.pdf‎Similarﺑﺎ آن. ﻫﻤﺮاه. ﺑﺎ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ. ﺳﻨﺠﺶ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺗﻨﺶ. ،زا. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن. اﺳﺘﺮس. ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ. راه. ﻫﺎي. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﺮس … از ﺷﻐﻞ. 14. اﺳﺘﺮس. ﻫﺎي. ﻧﺎﺷﻲ. از ﻣﺴﺎﺋﻞ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 14. اﺳﺘﺮس. ﻫﺎي. ﻧﺎﺷﻲ. از ﺷﺮاﻳﻂ.
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ. 15 ….. ﺧﺎﻧﻮاده. ، ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ. رواﺑﻂ. ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ. ، ﺟﻨﮓ. ، اﺿﻄﺮاب. ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ. ﻫﺎي.
ﻫﺴﺘﻪ. اي … از ﺗﻌﺎرض. ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ. ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ. اﻓﺰاﻳﺶ. ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ . و. اﻛﻨﺶ. ﺑﻪ. اﺳﺘﺮس. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ در
ﺳﺎزﮔﺎري.
[PDF] اصل مقاله – مشاوره و روان درمانی خانواده
fcp.uok.ac.ir/article_9475_1d78944151ea494fdba010259859f95b.pdf‎Cachedواقعیت است که کاهش میزان تعارض میان کار و خانواده، خشنودی کارکنان را در حیطه. های
خشنودی شغلی، ….. تعارض کار. -. خانواده . این پرسشنامه توسط کارلسون، کامار و
ویلیامز. 0 …. آیرونسون و همکاران پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ. 30. 1/.
و.

دانلود گزارش کارآموزی  +  پیشینه تحقیق   +  دانلود طرح توجیهی  +  نمونه پرسشنامه

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات