× بستن تبلیغات
جولای
6
2017

دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963

دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963

دانلود-پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت-1963دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 در 7 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

توضیحات کوتاه از متن:

پرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت، شامل 21 جمله است که به آزمودني ارائه مي شود و بعد از اطمينان بخشيدن به وي در حفظ امانت داري پاسخ هاي ارائه شده از طرف آزمودني، از او خواسته مي شود با کمال صداقت، احساس و نگرش خود به هر يک از عبارات را با علامت زدن و انتخاب يکي از گزينه ها مشخص نمايد. سوالات آزمون داراي چهار گزينه: الف_ كاملا مخالفم، ب_ تقريبا مخالفم، ج_ تقريبا موافقم، د_ کاملا موافقم مي باشد، بر همين اساس اين پرسشنامه بر اساس يک مقياس چهار درجه اي ليکرت از 1 تا 4 نمره گذاري مي شود. اين پرسشنامه نقطه برش ندارد و هر چه آزمودنيها در مقياسهاي مورد بررسي نمرات بيشتري بدست آورند بيشتر داراي آن صفت مي باشند. آزمون محدوديت زماني ندارد و به صورت گروهي اجرا مي شود، همچنین این پرسشنامه محدودیت سنی ندارد و از 16 سالگی به بالا قابلیت اجرا دارد.

شرح سایت روان سنجی: 12 گویه نخست، جهت گیری مذهبی بیرونی و 9 گویه بعدی جهت گیری درونی را می سنجد.

1- فکر می کنم مذهب تنها در هنگام غمها و بدبختی ها است که به من بیشترین آسودگی و آرامش را می بخشد.

الف – کاملا، مخالفم
ب- تقریباً مخالفم
ج – تقریباً موافقم
د –  کاملاً موافقم

2-یکی از دلایل این که به اماکن مذهبی می روم این اشت که چنین حضوری به استحکام روابط دوستانه من در اجتماع کمک می کند.
الف – کاملاً نادرست است
ب – تقریباً نادرست است
ج- تقریباً درست است
د- کاملاً درست است

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها:
21
تعداد مولفه:
مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)
روایی و پایایی:
دارد (داخلی و خارجی)
نحوه نمره گذاری:
دارد
منبع:
دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:
WORD و قابل ویرایش


چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده
پرينت بودن آن می باشد تا خريدار از خريد خود کاملا راضی باشد.

جهت دریافت و دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 لطفا ابتدا آن را خریداری نمایید


دانلود فایل

The post دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 appeared first on ایران لابی (فروشگاه فایل).

دانلود گزارش کارآموزی  +  پیشینه تحقیق   +  دانلود طرح توجیهی  +  نمونه پرسشنامه
لینک منبع و پست :

دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963


http://iranlabi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-2/

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 – بیست فایل
bist.ofmas.ir/product-61244-Inventory-religious-orientation-Alport-1963.aspx‎Cachedپرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۶۳ در ۶ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc.
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، شامل ۲۱ جمله است که به آزمودنی ارائه می شود و بعد

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، دانلود مقیاس جهت … – ایران سنجه
www.iransanjeh.ir/…/پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت-21-سوالی‎Cached
Similar11 ماده آن مربوط به جهت گیری بیرونی و 9 ماده آن به جهت گیری مذهبی درونی است. فگین
(1963) یک نسخه 21 ماده ای ساخت که تمام گزینه های پرسشنامه آلپورت در آن انتخاب …
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت – روانسنجی نسیم فردا
psyexamoex.blogsky.com/…/پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت-‎Cached
Similar5 دسامبر 2013 … پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت: این پرسشنامه دارای 20 ماده بوده و جهت گیری …
فگین در سال 1963 یک نسخه 21 ماده ای ساخت و تمام گزینه های پرسشنامه … همچنین
برای دانلود راحت تر این پرسشنامه میتوانید در کانال تلگرامی ما عضو …
جهت گیری مذهبی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=جهت+گیری+مذهبی&topic_1…‎Cached
Similarهدف این پژوهش بررسی رابطۀ کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ در ….
پایبندی مذهبی جان بزرگی (1387)، پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت (1963) و …
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ – SID
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6002013880105.pdf‎Cached
Similarآﻟﭙﻮرت. ) 1963(. ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﺪأ دروﻧﻲ و ﻧﻪ ﻣﺒـﺪأﺑﺮوﻧﻲ، ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ را ﺑﻬﺒـﻮد. ﻣﻲ. ﺑﺨﺸﺪ . ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ …. آﻟﭙﻮرت،. ).1967. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ دروﻧﻲ. و ﺑﺮوﻧـﻲ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﺔ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ ﺟﻬـﺖ
.
[PDF] The Relationship between Religious Orientation and … – SID
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4010813900104.pdf‎Cached
Similarﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داده،. از. ﻣﻘﻴﺎس. ﻫﺎي ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ. (. آﻟﭙﻮرت،. ) 1950. و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ.
PWI. (. ﻛﺎرول،. )1988. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه … رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﻢ از ﻧﻮع دروﻧﻲ
و ﻫﻢ از ﻧﻮع ﺑﻴﺮوﻧﻲ آن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ….. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﻲ. 1. ﻛﺎرول. )1998( ….
آﻟﭙﻮرت. 1963(. ) اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﺗﻨﻬﺎ. ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ دروﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ. ﺑﺨﺸﺪ. (. آﻟﭙﻮرت،.
1963.
[PDF] and gender with death anxiety among students – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/25913891509.pdf‎Cached
Similarبه دانشجویان با جهت گیری مذهبی بیرونی دارای اضطراب مرگ پایین تر و ….
پرسشنامه جهت گیري مذهبي آلپورت : اين پرسشنامه داراي 20 ماده بود که 11 ماده آن،مربوط
. بود.در سال 1963 2و 9 ماده آن مربوط به جهت گیري مذهبي دروني 1به جهت گیري مذهبي
بیروني.
جهت‌گيري مذهبي و مركز كنترل بيروني، ارائة الگوي شادكامي در دانش‌آموزان …
www.academia.edu/…/جهت_گيري_مذهبي_و_مركز_كنترل_بيروني_ارائة_الگوي_شادكامي_در_دانش_آموزان‎Cached
Similarconnect to download … ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ ، اراﯾﻪ اﻟﮕﻮي ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻧﺮﮔﺲ ﺷﻔﯿﻌﯽ 1 ﻓﺎﻃﻤﻪ … داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ روش ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از ﺑﯿﻦ ﻣﺪارس ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮﺳﻒ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،1390-91 ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻟﭙﻮرت ،(1963، ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﻨﺘﺮل ….. ﻫﺮ ﺳﻮال اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ داراي ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ، ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
وﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ‪‬ …
[PDF] ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﺟﻬﺖ
pejouhesh.sbmu.ac.ir/files/site1/…/admin-A-10-1-386-b241871.pdf‎Cached
Similarﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻫﺎ ﺑﺎ دو آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ آﻟﭙﻮرت و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. GHQ). ) ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . اﻳﻦ آزﻣﻮﻧﻬﺎ. ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﭘﺲ ا. ز
ﻧﻤﺮه.
[PDF] داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﺎن و ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ در ( دروﻧﻲ، ﺑﻴﺮوﻧ )
www.ensani.ir/storage/Files/20130130090231-9746-12.pdf‎Cached30 ژانويه 2013 … راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ. (. دروﻧﻲ، ﺑﻴﺮوﻧﻲ. ) و ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ در. ﻣﻴﺎن. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن …
ﺗﺼﺎدﻓﻲ. اﻧﺘﺨﺎب،. و. ﻣﻘﻴﺎس. اﺿﻄﺮاب. ﻣﺮگ. و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺟﻬﺖ. ﮔﻴـﺮي. ﻣـﺬﻫﺒﻲ. آﻟﭙﻮرت. را ….. ﻣــﺎده آن
ﺑــﻪ. ﺟﻬﺖ. ﮔﻴـﺮي ﻣـﺬﻫﺒﻲ دروﻧـﻲ. 3. ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻮد . در ﺳـﺎل. 1963. ﻓﮕﻴﻦ. 4. ﻧﺴﺨﻪ. اي. 21.
[PDF] azizi 1 – فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
journal.irphe.ir/files/site1/user…/admin-A-10-1-336-b9753f5.pdf‎Cached
Similarدﻟﯿﻞ ﻗﺪﻣﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن آن از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، در ﺗﺎرﯾﺦ ….. ﮔﯿﺮي
ﻣﻬﺎرت. ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي دﯾﻨﯽ داﻧﺸ. ﺠﻮﯾﺎن. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺟﻬﺘﮕﯿﺮي. دﯾﻨﯽ. ﭼﻨﺪ ﺑ ﻌﺪي ﺑﮏ و ﺟﯽ ﺳﺎپ. (Beck &.
Jessup … آﻟﭙﻮرت. : آﻟﭙﻮرت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﻮﺷﺸﻬﺎي ﻧﻈﺮي ﺧﻮد ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاي اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. ﺟﻬﺘﮕﯿﺮﯾ. ﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ
… در ﺑﺎره. ﺟﻬﺘﮕﯿﺮي. دﯾﻨﯽ ﺑﺮوﻧﯽ و. 9. ﮔﺰﯾﻨﻪ آن. در ﺑﺎره. ﺟﻬﺘﮕﯿﺮي. دﯾﻨﯽ دروﻧﯽ. اﺳﺖ. و در ﺳﺎل. 1963.
ﻓﮕﯿﻦ.
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 | فایل چی
filechi.ir/2016/12/01/پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت-1963/
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۶۳. نشر توسط:admin ۱۱ آذر ۱۳۹۵ درمقاله و
تحقیق دیدگاه‌ها برای پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۶۳ بسته هستند.
پرسشنامه …
[PDF] ( ﺑﯿﺮوﻧﯽ – دروﻧﯽ ) ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﯿﺮي زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﻬﺖ رﺿﺎ – زن و مطالعات خانواده
jwsf.iaut.ac.ir/article_519773_938966778e6ead0532ef956e2cfaafa5.pdf‎Cachedدروﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ….. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﯿﮕﻦ. ) 1963(. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ. 2/0. ﺑﻮد. ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه آﻟﭙﻮرت. ) … در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ. 939/0. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪه.
[PDF] بررسی رابطه نماز با جهت گیری مذهبی و سلامت روان
www.ensani.ir/…/20101005100317-بررسي%20رابطه%20نماز%20با%20جهت%20گيري%20مذهبي%20و%20سل…‎Similarﻭ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻯ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺁﻟﭙﻮﺭﺕ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮔﻠﺪﺑﺮگ. ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮﺩﻧﺪ. … ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، … 1963 ﻓﮕﻴﻦ Fegean ﻳﻚ ﻧﺴــﺨﺔ 21 ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﺳــﺎﺧﺖ ﻛﻪ.
فصلنامه روانشناسي، شماره 35 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1383&Number=35‎Cached
Similarمقايسه سبك دلبستگي دانشجويان داراي جهت گيري مذهبي دروني و بيروني مرجان
خوانين زاده ، دكتر جواد اژه اي ، محمدعلي مظاهري ص 227 چکيده مشاهده متن [PDF 916KB].
بررسی رابطه نماز با جهت گیری مذهبی و سلامت روان – مرکز تخصصی نماز
qunoot.net/App/reads.item.php?showid=1444‎Cached20 جولای 2016 … پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت:این‌ پرسشنامه دارای‌ 20‌ ماده بود که 11 ماده آن … در
سال1963 فگین‌ Fegean یک نسخۀ 21‌ ماده‌ای‌ ساخت کهتمام گزینه‌های …
رابطه کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ
www.virascience.com/thesis/564139/‎Cachedبرای دسترسی به نمونه پژوهش، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و
حجم … اضطراب مرگ تمپلر(1970)، مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت (1963) و پرسشنامه
کیفیت زندگی 36SF. … برای دانلود ۱۵ صفحه اول لازم است ابتدا ثبت نام کنید.
مقاله رابطه زندگی در زمان حال و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه …
www.civilica.com/Paper-PSYI01-PSYI01_059=رابطه-زندگی-در-زمان-حال-و-کیفیت-زندگی-در-دانشجویان-دانشگاه-سیستان-و-بلوچستان.html‎Cachedراهنمای دانلود فایل کامل این مقاله … خرید و دانلود PDF مقاله … و ویسکانسین،1995) و
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت (1963) مورد ارزیابی قرار گرفتند، برای تجزیه …
بررسي تطبيقي جهت‌گيري ديني (دروني و بيروني) با سلامت روان و …
ravanshenasi.nashriyat.ir/node/163‎Cached
Similar18 فوریه 2013 … بررسي ارتباط تنيدگي، افسردگي و اضطراب با مذهب نيز نشان داده است كه رابطه
منفي … رابطه جهت‌گيري مذهبي و سلامت رواني مهاجران براساس مدل آلپورت و راس» به اين
نتيجه … براي جمع‌آوري داده‌ها از سه پرسش‌نامه باورهاي غيرمنطقي، سلامت روان و …… and
Mental Health”, Journal of Religion and Health; 2: 1963, 187-92.
رابطه جهت گیری مذهبی با عوامل شخصیّت
www.hawzah.net/fa/…/رابطه-جهت-گیری-مذهبی-با-عوامل-شخصیّت‎Cached
Similarاین پژوهش رابطه بین عوامل 16 گانه شخصیّت و جهت گیری مذهبی دانشجویان یکی … در
این بین، علاقه های پژوهشی روان شناسان بزرگی همچون آلپورت (Allport)، یونگ (Jung.
… ریجانگ 1965)، گرایش مذهبی و ادای مذهبی (لنسکی 1963)، پرسشنامه نگرش مذهبی …
کتابخانه مدرسه فقاهت – نشریه روانشناسی و دین – موسسه آموزشی پژوهشی …
lib.eshia.ir/10248/19/7‎Cached[33] همان‌گونه كه آلپورت نيز مذهب را يكي از عوامل بالقوه براي سلامت روان مي‌دانست و
عقيده …. در سال 1963، فگين،[78] يك نسخه 21 ماده‌اي ساخت كه همة گزينه‌هاي پرسش‌نامه
آلپورت در آن …. با توجه به جدول، بين جهت گيري مذهبي(دروني/ بيروني)، سبك‌هاي
مقابله …
[PDF] تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی دانشجویان
www.jsfc.ir/article_15195_0e971d188b7004b1610d2dc5805ba9f4.pdf
پرسش نامه احساس تنهایی معنوی ـILQپرسش نامه احساس تنهایی ایرانی ). ( و مقیاس جهت
… افرادی که جهت گیری مذهبی پایین تری داشــتند، موجب کاهش ابعاد منفی ….. )1963(
دو نوع 1بیانگر تأثیر منفی مذهب بر ســالمت روان هستند. در این راستا آلپورت. جهت …
هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ – مروری بر تحقیقات روانشناختی
www.ropr.blogfa.com/90024.aspx‎Cached
Similarپرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت: این پرسشنامه دارای 20 ماده بوده و جهت گیری مذهبی
بیرونی(11 ماده) ودرونی(9 ماده) را می سنجد. فگین در سال 1963 یک نسخه 21 ماده ای
ساخت و تمام گزینه های پرسشنامه الپورت را در آن بکار برد و علاوه بر … دانلود
پرسشنامه.
[PDF] ﮔﯿﺮى دﯾﻨﯽ، و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﮕﺰاﮐﻮ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ – مطالعات اسلام و روانشناسی
islamicpsy.rihu.ac.ir/pdf_889_f0e90e65fbfdd9c73b6a46d0cf0b4e4e.html‎Cached
Similarﺟﻬــﺖ. ﮔﯿــﺮى دﯾﻨــﯽ ﺑــﻮد. 235. داﻧﺸــﺠﻮى اﯾﺮاﻧــﯽ و. 226. داﻧﺸــﺠﻮى ﻟﻬﺴــﺘﺎﻧﯽ ﺑــﻪ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼــﯿﺖ
. ﻫﮕﺰاﮐﻮ … ﺗﺠﺪﯾـﺪ. ﻧﻈﺮﺷـﺪه. ﺟﻬـﺖ. ﮔﯿـﺮي. دﯾﻨـﯽ. (. ﻫﯿـﻞ،. 1999. ،). ﻣﻘﯿ. ﺎس. ﻫﺎي. ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
. رﯾﻒ … 1963. ؛ ﻧﻘﻞ از: ﮔﻠﺪﺑﺮگ،. 1995. ) ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد. ﭘﺲ از آن، ﺑﻪ. وﯾﮋه در دﻫـﻪ ﻫﺸـﺘﺎد و
…. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮى دﯾﻨﯽ. 1. آﻟﭙﻮرت ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸـﻪ ﯾـﺎد ﺷـﺪه. اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻟﭙﻮرت، اﻧﮕﯿﺰه.
پرسشنامه نگرش مذهبی – برگزیده ها
www.bargozideha.com/tag/پرسشنامه-نگرش-مذهبی‎Cached
Similarپرسشنامه نگرش سنج مذهبی – براهنی ردیف سوالات کاملا” موافقم موافقم نسبتا” موافقم
نظری ندارم …. پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت: این پرسشنامه دارای 20 ماده بوده و
جهت گیری مذهبی بیرونی(11 ماده) ودرونی(9 ماده) را می سنجد. فگین در سال 1963 یک
نسخه 21 ماده ای ساخت و تمام گزینه های پرسشنامه الپورت را در آن بکار … دانلود
پرسشنامه …
پرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت | انجام پایان نامه ارشد و دکتری
www.iran-moshaver.ir/1393/09/23/مقیاس-جهت-گيري-مذهبي/‎Cached
Similar14 دسامبر 2014 … پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، شامل ۲۱ جمله است که به آزمودنی ارائه می شود … جهت
دانلود فایل کامل پرسشنامه به همراه توضیحات تکمیلی بر لینک …
[PDF] اصل مقاله
ssi.iauctb.ac.ir/article_512097_6486e8198d6a8f9de61a9ea74c579509.pdf‎Cachedﺧﻼﻗﻲ، ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ارزش ﻫﺎي اﺧﻼﻗـﻲ، ﭘﺎﻳﺒﻨـﺪي ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﺑـﻪ ارزش …
1963(. ) ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻧﺪ. « ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮاز اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻮدﻛﺎن …. اﺧﻼﻗﻲ دو
ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺮس از ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ و دﻳﮕﺮي ﺑـﻪ … آﻟﭙﻮرت و ﻓﺮﺗـﻮن. 3
… ﺗﺤﻘﻴﻖ در ارزش ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ارزش ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻖ زﻳﺒﺎ ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
دﻳﻨﻲ.
پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM) دانلود پرسشنامه …
parkfile.efsell.ir/tag/summit-1b-final-exam/‎Cachedدانلود پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 · دانلود پرسشنامه جهت
گیری مذهبی آلپورت 1963 … دانلود پاورپوینت درمورد DESIGN FOR ASSEMBLLY
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت – مادسیج
madsg.com/پرسشنامه-جهت-گیری-مذهبی-آلپورت/‎Cached
Similar21 ژانويه 2015 … دریافت پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (به همراه دو مقاله بیس … آلپورت و
راس در سال ۱۹۵۰ این مقیاس را برای سنجش جهت گیری های درونی و …
[PDF] ﺳﻼﻣﺖ روان، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺧﺸﻢ در اﻓﺮاد ﻋﺎدي و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد – مجله پرستاری و …
hnmj.gums.ac.ir/files/site1/user…/godadmin-A-10-2-7-0d3ea53.pdf‎Cached
Similarﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي. ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻟﭙﻮرت، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ. (. GHQ-12. ،). ﻋﺰت. ﻧﻔﺲ رزﻧﺒﺮگ و ﺧﺸﻢ ﺑﺎس و
ﭘﺮي … ﺳﻮال آن ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي دروﻧﯽ و. 9. ﺳﻮال آن. ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي. ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﻣﯽ. ﺳﻨﺠﺪ . در ﺳﺎل. 1963. ﻓﮕﯿﻦ.
بررسی وضعیت نشاط در بوشهر قسمت3
choghadaknews.ir/…/بررسی-وضعیت-نشاط-در-بوشهر-قسمت3‎Cached12 نوامبر 2015 … ابزارهای استفاده شده در تحقيق حاضر ” پرسشنامه جهت گيری مذهبي” آلپورت[2] (1963(
، “پيمايش زمينه يابی ديدگاههای شخصي” کوباسا [3](1987) و …

دانلود گزارش کارآموزی  +  پیشینه تحقیق   +  دانلود طرح توجیهی  +  نمونه پرسشنامه

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات